پاییز 1401 تابستان 1401 بهار 1401 زمستان 1400 پاییز 1400 تابستان 1400 بهار 1400 زمستان 1399
زنان هنرمند غرب آسیا

زنان هنرمند غرب آسیا

1399/08/20

هفته‌ی هنر آلسرکال

تاثیر الهام بخش الفبای عربی بر هنر انتزاعی

تاثیر الهام بخش الفبای عربی بر هنر انتزاعی

1398/12/24

آثار نقاشانه یا تابلوهایی خطی

نمایشگاه پرتره در موزه‌ی هنر مدرن استانبول

نمایشگاه پرتره در موزه‌ی هنر مدرن استانبول

1398/12/24

برگزاری نمایشگاه پرتره های لطفی اوزکوک در موزه‌ی هنر مدرن استانبول

در جریان بودگی

در جریان بودگی

1398/12/24

نگاهی به گذشته‌ی کاری مارینا آبراموویچ

داستان جاده

داستان جاده

1398/12/22

برپایی نمایشگاه داستان جاده در 180 امین سال اختراع عکاسی

پروژه‌ی هنری کشتار خوجالی

پروژه‌ی هنری کشتار خوجالی

1398/12/18

برای یادمان بیست و هشتمین سالگرد کشتار خوجالی

نقاشی‌های انتراعی جهان عرب

نقاشی‌های انتراعی جهان عرب

1398/12/18

برگزاری در گالری هنری گری در نیویورک

نمایشگاه عکس «عروسی»

نمایشگاه عکس «عروسی»

1398/12/18

نمایش آثار از فرهنگ عروسی‌های ایرانی از زمان سلطنت ناصر‌الدین‌شاه

حیات دوباره سلیسیای ارمنستان با کاچریان

حیات دوباره سلیسیای ارمنستان با کاچریان

1398/12/08

انتشار کتاب سرزمین‌های نمادین و عرفانی سیلیسا

«مدرنیسم‌ها» و واکنش‌ هنری به بحران انسانیت قرن 20

«مدرنیسم‌ها» و واکنش‌ هنری به بحران انسانیت قرن 20

1398/12/08

موزه‌ی بلاک میزبان نگاه‌های نادر هنرمندان مدرنیست از ایران، ترکیه و هند