درباره ما

 

سایت ساتین‌آرت، وابسته به موسسه‌ی ژرفا هنر ساتین کیش است که مطالب آن در شکل یک مجله‌ی هنری منتشر می‌شود. دفتر مرکزی موسسه ژرفا هنر ساتین کیش در جزیره کیش قرار دارد و موضوع فعالیت آن پرداختن به مقوله‌ی هنر در دو بخش اجرایی و نظری است.

 

دست‌اندرکاران موسسه بر این باور هستند که فعالیت اثرگذار در مقوله‌ی هنر جز با پشتوانه‌های محکم نظری انجام نخواهد شد؛ و اگر ندانیم کجای دنیای هنر ایستاده‌ایم، یافتن جهت صحیح حرکت مقدور نخواهد بود. لذا موسسه مسئولیت جهت‌یابی خود را بر عهده‌ی سایت ساتین‌آرت قرار داده است. ساتین‌آرت قصد دارد به بررسی، نقد و معرفی هنر تجسمی در غرب آسیا بپردازد. سایت ساتین‌آرت در این مأموریت، تولید محتوای تألیفی را با همکاری هنرمندان و صاحب‌نظران در حوزه‌ی هنر غرب آسیا دنبال خواهد کرد. کشورهای غرب آسیا علی‌رغم قرابت‌های فرهنگی، کمتر مجال یافته‌اند تا تجربه‌های هنری خود را با هم به اشتراک بگذارند. نتیجه آن‌که نه تنها از سوابق تاریخی هنر یکدیگر اطلاع جامعی ندارند، بلکه از وضعیت فعلی هنر نیز در سایر کشورهای غرب آسیا چندان مطلع نیستند.

 

آیا ساختن محملی برای برقراری یک ارتباط هنری میان کشورهای غرب آسیا می‌تواند منجر به اتفاقی تازه در هنر منطقه شود؟ باور دست‌اندرکاران موسسه بر این است که اگر ارتباطی صحیح در بستر هنر میان این کشورها برقرار شود، موقعیت آن ایجاد خواهد شد که زایشی نو در پژوهش و تولید آثار هنری روی دهد. در این راستا علاوه بر بهره‌گیری از همکاری پژوهش‌گران هنر ایرانی، قصد بر این است تا به واسطه‌ی سایت ساتین‌آرت چرخش اطلاعات میان پژوهش‌گران و هنرمندان کشورهای غرب آسیا شکل گرفته و گسترش یابد. امید آن می‌رود در این بستر علاوه بر بهره‌گیری از هم‌افزایی ایجاد شده، به جای آن‌که برای شناختن جایگاهمان در هنر صرفا به ترجمه‌ی نگاه دیگران به هنر غرب آسیا دست یازیم، شناختی از درون را سنگ بنا نهیم.

برای سهولت دسترسی به این هدف‌گذاری، مطالب سایت ساتین‌آرت با سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی منتشر می‌شود. بر همین مبنا، موسسه‌ی ژرفا هنر ساتین کیش در بخش اجرایی نیز فراهم آوردن بستر مناسب برای برگزاری رویدادهای مشترک هنری بین کشورهای غرب آسیا را دنبال خواهد کرد.

 

موسس و مدیر موسسه‌ی ژرفا هنر ساتین کیش: محدثه وحیدی مهر

سردبیر نشریه‌ی ساتین‌آرت: دکتر حسن خوبدل.

دبیر سالانه‌ی ساتین: هادی آذری