همکاری با نشریه‌ی هنری ساتین
همکاری با نشریه‌ی هنری ساتین
فرصت ثبت نام تا: 1399/01/31

از پاییز 1398 گروه نشریه‌ی ساتین با تمرکز بر هنر غرب آسیا، دو پیش‌شماره از نشریه‌ی دیجیتال خود را با مقالات و مطالب تخصصی پیرامون عکاسی در غرب آسیا به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی منتشر کرده است. این نشریه در نخستین شماره‌ی اصلی خود قصد دارد تا به موضوع «ورود عکاسی به کشورهای غرب آسیا» بپردازد. همچنین در شماره‌ی آینده پرونده‌ای با تمرکز بر «نقاشی غرب آسیا» بر بخش دیگری از هنر این حوزه‌ی جغرافیایی تمرکز خواهد کرد.
شما می‌توانید در صورت تمایل در یکی از بخش‌های زیر با نشریه ساتین همکاری کنید:
-    ارسال مقالات در قالب موضوع پرونده(ورود عکاسی به کشورهای غرب آسیا)
-    معرفی هنرمندان غرب آسیا
-    اخبار هنرهای غرب آسیا
برای اطلاعات بیشتر فایل زیر را بخوانید.