دریافت‌های انقلابی

نمایشگاه «دریافت‌های انقلابی»[1] از 11 می (21 اردیبهشت 98) تا 24 نوابر 2019 (3 آذر 98) توسط گروه «آرت‌لب ایروان[2]» در بینال ونیز برگزار شد. بر اساس ادعای مجریان نمایشگاه، هدف ایشان بازسازی رخدادهای انقلاب در تصورات بینندگان بوده و سعی کرده‌اند نوعی هم‌افزایی میان احساسات حاکم بر آن دوران و بروز انقلاب را نمایش دهند. نمایشگاه «دریافت‌های انقلابی» در قالب ویدئو اینستالیشن‌ به بازدیدکنندگان عرضه‌شده و مکان‌هایی را که مردمان انقلابی در آن‌ها خطوط اصلی انقلاب‌شان را ترسیم کردند یادآوری می‌کند.

«آرت‌لب یروان» یک گروه هنر سیاسی است که هووانس مارگاریان[3]، واردان جالویان[4]، اولیا آزاتیان[5]، آرتور و آرا پطروسیان[6] اعضای آن هستند. این گروه پس از فروپاشی گروه «لابراتوار هنر[7]» بنیان گذاشته شد تا با تولید آثار هنری عمل‌گرا[8] از گروه‌های مبارز حمایت کند. گروه «آرت‌لب ایروان» جست‌وجوی هنری و سیاسی را با یکدیگر تلفیق می‌کند و ماجراجویانه به کشف مکانیزم‌هایی می‌پردازد که منجر به ایجاد استبداد، استثمار و ساختارهای فساد می‌شود.

    


منبع:

http://photography-now.com/exhibition/140209

https://www.artlabyerevan.org/en/1540933685

http://myartguides.com/national-participations/armenia-2019/[1] Revolutionary Sensorium

[2] Artlab Yerevan

[3] Hovhannes Margaryan

[4] Vardan Jaloyan

[5] Olya

[6] Artur and Ara Petrosyan

[7] Art laboratory

[8] Activist