هنر ایران

نام: هنر ایران

شماره تماس: 02166573605

زمان کاری:

آدرس: تهران، خیابان کارگرشمالی، روبه روی پارک لاله، خیابان صدوقی، پلاک ۱۷

نگارخانه هنر ایران وابسته به موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر

آدرس: تهران، خیابان کارگرشمالی، روبه روی پارک لاله، خیابان صدوقی، پلاک ۱۷

سال تاسیس: 1398

آدرس سایت: http://www.civa.ir

آدرس اینستاگرام: tajasomi