خانه موزه انتظامی

نام: خانه موزه انتظامی

شماره تماس: 02122390320

زمان کاری: 10 الی 18

آدرس: خیابان اندرزگو - رو به روی بلوار کاوه - خیابان احمدی - پ28- خانه استاد انتظامی

آدرس: خیابان اندرزگو - رو به روی بلوار کاوه - خیابان احمدی - پ28-  خانه استاد انتظامی

تاریخ تاسیس: 1392

ادرس سایت: www.entezami.museum.ir

آدرس اینستاگرام: entezami.museum