اسامی راه یافتگان به نمایشگاه

برگزیدگان داوری بخش عکاسی عبارتند از:

 

رومینا آغنده

 

شهروز کربلایی محمد

 

 

 

اسامی راه یافتگان به نمایشگاهِ دومین سالانه هنرهای تجسمی ساتین در بخش عکاسی (به ترتیب حروف الفبا) به شرح زیر است:

 

رومینا آغنده

 

مهری رحیم زاده

 

اویس رمضانی

 

حمید سبحانی

 

محمد شمس

 

عماد ضیائی

 

مهرداد فتحی

 

اعظم فلاحی سراییلانی

 

روح الله قاسمی کماسی (رضا قاسمی)

 

شهروز کربلایی محمد

 

محدثه موقر

 

غلامرضا یزدانی