اسامی راه یافتگان به نمایشگاه

برگزیدگان داوری بخش چاپ دستی عبارتند از:

 

 

کیانا آقاربی

 

 

سمانه حسن خانی

 

 

 

 

اسامی راه یافتگان به نمایشگاهِ دومین سالانه هنرهای تجسمی ساتین در بخش چاپ دستی (به ترتیب حروف الفبا) به شرح زیر است:

 

 

سمانه آبایی

 

کیانا آقاربی

 

نسترن اخوان

 

سارا اسبقی

 

محبوبه اسفندیاری

 

حمید رضا بشیری

 

شیدا بلالی

 

الهه بیک

 

مریم بیگی

 

مهشاد تیموری

 

فرشته جلیلی

 

سمانه حسن‌خانی

 

مهرناز حیدری

 

سالار خانه بابایی

 

بهاره درویش

 

لادن ذوالفقاری نژاد

 

ناهید رضی پور

 

نیلوفر ساسانی

 

محمد باقر شفیعی پور ماسوله

 

حانیه صفایی

 

مهدیه عزیزی راد

 

مریم فرهادی

 

زهرا کاظمی

 

فرنیا کشاورزیان

 

سینا گله داری

 

یاسمین مردانی مهرآباد

 

مریم یسیلیانی

 

سمانه یوسفی