اسامی راه یافتگان به نمایشگاه

برگزیدگان داوری بخش مجسمه ساری عبارتند از:

 

امیر حسین دانایی

 

فاطمه موسوی منفرد

 

 

اسامی راه یافتگان به نمایشگاهِ دومین سالانه هنرهای تجسمی ساتین در بخش مجسمه سازی (به ترتیب حروف الفبا) به شرح زیر است:

 

محمد(مهرداد) ابوطالبی


سید مهدی اسمعیل زاده‌ی عربی


جهانبخش امیربیگی


سارا امیری


آناهیتا باقری


فرزانه بهرام نوری


حسین حسن‌شاهی


رعنا حیدرزاده


سینا خاتمی


مریم خلیفه


یاسمن خوشه چرخ


امیرحسین دانایی


محمدرضا رحیمی


سعید رفیعی


شکیب روستا


 معصومه روستا


زهرا روستایی


آیناز رئوفیان 


بهاره سراب


حانیه سزاوار


شرمین شالباف تبار


نگین شریفی


هدیه شوشتری


لیلا شوقی


هنگامه صالح زهتاب


سودابه علوی


پیام قربانی


سایه کیوانی


مصطفی محسنی


مهدی محسنی


سعید محمودی


محمدرضا موسوی


فاطمه موسوی منفرد


سید فرزاد نقیب زاده


محمد وجدانی


هستی هاشمی


سارا هوشیار آقاجانیان