اسامی راه یافتگان به نمایشگاه

برگزیدگان داوری بخش هنرهای حدید عبارتند از:

 

سهند سرحدی

 

هومن هورسان/ آرمان عطایی/مهدی بخشی

 

 

اسامی راه یافتگان به نمایشگاه دومین سالانه هنرهای تجسمی ساتین در بخش هنرهای جدید به شرح زیر است:

 

سارا آبیار

 

رز انصاری  

 

یاسمن بازارگان

 

مژگان باوکی

 

مهدی بریحی عبود زاده

 

الهه پیر غیبی

 

محسن توکلی

 

یلدا حسینی

 

سعید رفیعی

 

عرفان غزنینی

 

سهند سرحدی

 

حامد شفیعی

 

سارا صبوری مقدم

 

ساناز صدیقی

 

فائزه عباس زاده

 

کامران فمی تفرشی

 

حمید قاسمی پیر بلوطی

 

سونیا قنبری

 

آگرین لطف الله زاده

 

علیرضا مجید

 

محمد مظاهری سرو

 

علی ملکی

 

زهرا میرکامران

 

بهزاد نادعلیان

 

هومن هورسان/آرمان عطایی/مهدی بخشی

 

مرضیه یارعلی

 

لنا یکتا