خسرو خسروی

خسرو خسروی / متولد 1343


نقاش و مدرس دانشگاه


خسرو خسروی دانش‌آموخته مقطع کارشناسی نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا و دارای مدرک کارشناسی ارسد در رشته پژوهش هنر از دانشگاه هنر است. 
او که دارای درجه یک هنری است، عضو هیئت علمی دانشگاه سوره بوده و برای مدتی ریاست دانشکده هنر این دانشگاه را نیز برعهده داشته است.
خسوری تا کنون بیش از چهارده نمایشگاه انفرادی از آثار خود برگزار کرده و در چندین نمایشگاه گروهی در ایران و خارج از کشور نیز شرکت داشته است که از آن جمله می‌توان به موزه هنرهای متروپلیتان توکیو و نمایشگاه سه سالانه‌ی بین‌المللی هنرهای معاصرِ پاریس اشاره کرد.
خسروی علاو بر فعالیت در زمینه نقاشی، در زمینه ویدئوآرت نیز تجربیاتی دارد وتعدادی از آثار او در گنجینه‌ها و مجموعه‌های داخلی و خارجی نگه‌داری می‌شوند. تاثیر سنت و مسائل اجتماعی از جمله دغدغه‌هایی است که او در آثارش دنبال می‌کند.